telefoní kontakt
Mail
Image Image

Nátěry dříku

Nátěry dříku jak uvnitř, tak i vně po určitém čase působení povětrnostních vlivů již neplní svou ochranou a vizuelní roli a jsou potřeba obnovit.

Před samotným nátěrem vašeho vodojemu budou plochy řádně očištěny, odrezeny a zbaveny starých nátěrů. Na vnitřní část používáme antikorozní nátěr a na vnější kvalitní nátěř určen pro venkovní ocelové konstukce odolný povětrnostním vlivům.1 2